blog SK

ART FOND v Zoya Gallery

Prvé verejné sprístupnenie slovenskej časti zbierky ART FOND v Zoya Gallery predstavuje výber diel kľúčových výtvarníkov, ktorí nastupovali na umeleckú scénu od šesťdesiatych rokov 20. storočia.

Výstava súčasného umenia, otvorená vo štvrtok 22. júna, bude sprístupnená verejnosti až do konca júla a ponúka jedinečnú konfrontáciu a pohľad na vývoj osobitých umeleckých programov, ktoré inšpirujú tiež tvorbu mladej generácie. Zbierka, ktorá sa v priebehu krátkej doby vyprofilovala na jednu z mála ucelených kolekcií na Slovensku a je majetkom zberateľov, milovníkov umenia, ktorí neváhajú investovať do vytvarného umenia nielen pre vlastné potešenie, ale aj s úmyslom podporiť komunitu umelcov, priblížiť umenie širokej verejnosti a prispieť tak k rozvoju súčasného vytvarného umenia.

Galéria fotografií z výstavy

art fond 3
art fond 3
art fond 5
art fond 5
atr fond 2
atr fond 2
art fond 4
art fond 4
FullSizeRender
FullSizeRender
art fond 3
art fond 5
atr fond 2
art fond 4
FullSizeRender
1