Zbierky

Slovenská výtvarná moderna

Maliarstvo na Slovensku, označované pojmom Výtvarná moderna Slovenska, sa začalo formovať počas obdobia prvej polovice 20. storočia.

Pre slovenskú výtvarnú modernu  je charakteristickou interpretácia folklórneho žánru a tiež sociálno-kritických aspektov v dielach umelcov rozličných generácií a výtvarných názorov.

V súbore diel z tohto obdobia v kolekcii ZOYA Gallery nechýbajú autori, ktorí sa pokladajú za zakladateľov a klasikov slovenskej moderny, ako napríklad Gustav Mallý, Martin Benka, Ján Hála, Miloš Alexander Bazovský, Mikuláš Galanda, Ľudovít Fulla, Cypriána Majerníka a iní.

Ďalšou bohatou kolekciou sú diela tzv. Košickej avantgardy, z ktorých sú bohato zastúpení autori Anton Jasuch a Július Jakoby.

Cyprián Majerník, Masky, 1939
Anton Jasusch, V raji
Anton Jasusch, Červený les, 1913/14
Ľudovít Fulla, Nanebovstúpenie, 1941
Anton Jasusch, Červený les, 1913/14
Anton Jasusch, Červený les, 1913/14
Cyprián Majerník, Masky, 1939
Cyprián Majerník, Masky, 1939
Anton Jasusch, V raji
Anton Jasusch, V raji
Ľudovít Fulla, Nanebovstúpenie, 1941
Ľudovít Fulla, Nanebovstúpenie, 1941
33