Zbierky

Zberateľstvo v oblasti výtvarného umenia je vášeň, ktorá vyjadruje vzťah a postoje majiteľa zbierok k štýlom, ktoré umelec pretavil do svojich umeleckých diel.

Kolekcia diel Andyho Warhola

Kolekcia diel Andyho Warhola

ZOYA Gallery vlastní jednu z najväčších zbierok Andyho Warhola nielen na Slovensku, ale tiež v Európe, obsahuje portfólia serigrafií a tiež diela na plátne. Prvé dielo tohto popartového umelca pribudlo do jej portfólia v roku 2004 a odvtedy sa táto kolekcia postupne rozširuje a dnes dosahuje viac ako stovku originálnych diel tohto umelca.

Slovenská výtvarná moderna

Slovenská výtvarná moderna

Maliarstvo na Slovensku, označované pojmom Výtvarná moderna Slovenska, sa začalo formovať počas obdobia prvej polovice 20. storočia a je charakteristické interpretáciou folklórneho žánru spolu s integrovaním sociálno-kritických aspektov. Formovalo sa v dielach umelcov rozličných generácií a výtvarných názorov či tematických záujmov.

Súčasné slovenské a svetové umenie

Súčasné slovenské a svetové umenie

ZOYA Gallery a ZOYA Museum rozšírila v posledných rokoch svoju zbierku o diela súčasných slovenských a zahraničných autorov a v jej fonde sa nachádzajú výtvarné diela klasických výtvarných disciplín, ako maliarstvo, sochárstvo a kresba.