O nás

ZOYA je symbolom umenia a krásy a ako značka už niekoľko rokov prináša a zastrešuje výstavy umeleckých diel v priestoroch dvoch galérií v Bratislave a v Modre. ZOYA Gallery v priestoroch Erdődyho paláca v Bratislave a ZOYA Museum v priestoroch vinárskeho komplexu ELESKO Wine Park v Modre.

ZOYA Gallery a ZOYA Museum sú dve nezávislé inštitúcie, ktoré sa zameriavajú na zberateľskú a výstavnú činnosť, a to konkrétne na slovenských umelcov 20. a 21. storočia, ale tiež umelcov zo zahraničia. Môžeme povedať, že tieto dve galérie žijú v symbióze, napriek svojim odlišným misiám, rozdielnej architektúre a tiež unikátnej atmosfére miesta, v ktorom sa nachádzajú.

ZOYA Gallery bola založená v roku 2005 a jednou z jej hlavných misií bolo prezentovať jednu z najucelenejších súkromných zbierok Slovenskej výtvarnej moderny. Galéria sa nachádza v historickom centre Bratislavy, v barokovom paláci rodiny Erdődy postavenom v roku 1770. Okrem stálej expozície sa v galérii striedajú výstavy súčasných slovenských a európskych maliarov 19. až 21. storočia.  Galéria bola niekoľkokrát miestom aukcií súčasného umenia a každoročne sa zapája do Medzinárodného festivalu súčasného dizajnu a v mesiaci november sa zapája do festivalu Mesiac fotografie. V rámci výstav sa konajú v galérii koncerty, komentované prehliadky a umelecké prednášky pre základné a stredné školy.

ZOYA Museum bolo otvorené v októbri 2009 – je mladšou sestrou ZOYA Gallery a nachádza sa v malebnom prostredí vinárskej oblasti na úpätí Malých Karpát neďaleko Bratislavy. Je súčasťou novovybudovaného moderného vinárskeho komplexu – Elesko Wine Park, ktorého architektúra získala ocenenie Stavba roka 2010. Programovo vyhradená zberateľská a výstavná činnosť múzea je sústredená na slovenské umenie po druhej polovici 20. storočia, ale aj na umenie zo zahraničia. Najvýznamnejšiu časť zbierky múzea tvorí kolekcia diel Andyho Warhola, ktorá je aj súčasťou stálej expozície. Myšlienka rozšíriť našu zbierku o diela tohto popartového umelca mala niekoľko dôvodov; okrem toho, že nás, samozrejme, lákala popularita a jedinečnosť Andyho Warhola, v prvom rade nás inšpiroval fakt, že tento svetoznámy umelec má korene a pôvod na Slovensku, aj keď asi celý svet pozná jeho záhadnú odpoveď na otázku jeho pôvodu – „I am from nowhere“ – vieme, že jeho rodičia pochádzali z malebnej dedinky Miková na východnom Slovensku, s tradičnou rusínskou kultúrou.

Prvé dielo tohto popartového umelca pribudlo do nášho portfólia v roku 2004 a odvtedy sa táto kolekcia postupne rozširuje, pričom dnes dosahuje viac ako 130 diel – serigrafie, kresby a maľby na plátne. Vďaka svojej rozmanitosti a veľkosti sa zbierka dostala do povedomia galérií a múzeí v strednej Európe a je veľmi žiadaná medzi kurátormi doma i v zahraničí. K úspešným podujatiam treba zaradiť výstavy v Beaux-Arts Mons, Brusel, Belgicko (október 2013 – január 2014); v Heydar Aliyev Center, Baku, Azerbajdžan (jún 2013); v Medzinárodnom inštitúte kultúry, Krakov, Poľsko (2012); v Stadtgalerie, Klagenfurt, Rakúsko (2012), v Pera Museum Istanbul, Turecko (2014); v Antalya Cultural Centre, Turecko (2016). Popri veľkej popularite v zahraničí nikdy nezabúdame na domáce publikum na Slovensku, kde sa zbierka taktiež teší veľkému úspechu. A preto sa usilujeme, aby aspoň časť roka strávila vo svojom domácom prostredí v ZOYA Múzeu v Modre. Popri stálej expozícii diel Andyho Warhola sa v múzeu striedajú krátkodobé výstavy súčasných umelcov európskeho formátu. Medzi posledné najúspešnejšie patrí unikátna výstava sôch a kresieb svetoznámeho britského sochára Tonyho Cragga, víťaza Turnerovej ceny z roku 1988.

Každá výtvarná zbierka vzniká zo súkromnej záľuby k určitému druhu umenia. Tá naša, kolekcia diel v ZOYA Gallery a v ZOYA Museum vznikla s úctou a z obdivu k výtvarnému umeniu Slovenskej moderny a súčasných slovenských a svetových autorov. Verím, že popri osobnej radosti zberateľa z nadobudnutých umeleckých diel vo svojej zbierke sa radosť znásobuje každou jednou výstavou či publikáciou, ktorými aj naša súkromná inštitúcia predstavuje a propaguje svoje diela, s cieľom podeliť sa o jedinečný umelecký zážitok.

Mgr. Iveta Ledecká

Riaditeľka ZOYA Museum a ZOYA Gallery