AKTUALNE VYSTAVY

A guided tour of the exhibition „And Quietly The Night Arrives“

Dear friends

We cordially invite you to a guided tour of the exhibition „And Quietly The Night Arrives“, which will take place with the curators on the following dates:

Thursday 9.11. 17:30 – 20:30
Sunday 26.11. 15:30 – 18:30
Sunday 10.12. 15:30 – 18:30

Drahí priatelia

Srdečne Vás pozývame na komentovanú prehliadku výstavy „And Quietly The Night Arrives“, ktorá sa uskutoční s kurátormi v termínoch:

Vo štvrtok 9.11. 17:30 – 20:30
Nedeľa 26.11. 15:30 – 18:30
Nedeľa 10.12. 15:30 – 18:30

15