AKTUALNE VYSTAVY

Robert Hromec – Ticho pred búrkou

Výtvarník Robert Hromec v ZOYA Museum Modra
Názov výstavy: Ticho pred burkou
Vernisáž: 2. apríl 2023 o 16:00 hod
Kurátor: Mgr. Iveta Ledecká
Trvanie výstavy: 3. apríl – 4. jún 2023

Výstava v Zoya Museum pod názvom Ticho pred burkou, predstavuje diela autora Roberta Hromca, ktorý je absolventom výtvarných umení v Bratislave ale vyštudoval tiež grafiku na City College v New Yorku a v roku 1998 absolvoval odbor maľba na Hunter College – New York. V rokoch 1992 až 1998 pracoval v Metropolitnom Múzeu umenia New York a v roku 2002 zavŕšil doktorandské štúdium na katedre dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na Slovensku ho poznáme ako maliara, kresliara či grafika.

Diela vystavené v Zoya Museum sú výsledkom práce za posledné obdobie a boli vytvorené pre výstavu, ktorej pomenovanie odzrkadľuje námety konkrétnych diel. Silenzio z tal. Ticho sú názvy diel zobrazujúce nemé tváre za ktorými možno hľadať nevypovedané slová, činy a skutky, ktoré v nás vyvolávajú emóciu a pocity, či už sú prijemné alebo nie, a vďaka ktorým vieme že sme nažive. Tieto pocity sú autorovou osobnou skúsenosťou, presvedčeniami, spomienkami a myšlienkami, vďaka ktorým môže tvoriť a prenášať na plátno všetko to, čo nejde vypovedať slovami. Obrazy La Lotta Con Il Mare z tal. Boj s morom sú diela na hliníkovom plechu s použitím kombinovaných techník – liatím olejových a akrylových farieb, brúsením a rytím. Nekonvenčný materiál, ale tiež technika vytvárajú trojdimenzionálne diela a prinášajú do obrazu optické ilúzie vytvorené fantáziou autora. Diela The Bridges z ang. Mosty, ktoré sú typickým prvkom v jeho dielach môžu byť znakom symbolického prechodu, hranicou medzi svetským a posvätným, medzi životom a smrťou alebo tiež most, ako symbol plynúceho času a univerzálny symbol prepojenia.

Umenie predsa nemôže existovať bez tvorby imaginárneho sveta, poďme teda hľadať svet Roberta Hromca, ktorého oslovil v detstve imaginatívny surrealistický svet Karola Barona a jeho „rozprávkové“ až mytologické bytosti. Inšpiráciou na jeho ceste mu bola antika a celkovo – princípy humanizmu. V jeho prácach sa to prejavuje prítomnosťou ľudských rúk – ako pozitívneho objektu (ruka nežná, hladiaca, láskavá, podporujúca). Druhým trvalým symbolom je oko – je niečim, čo dohliada nad morálkou, etikou a niečo, čo vtiahne pozorovateľa do obrazu a toto všetko podporuje autorov štýl „print-painting“ s mottom, ktorým je talianske porekadlo, že „človek potrebuje krásu k svojmu životu ktorá ho každý deň posúva o krok dopredu“.

Výstavu je možné navštíviť v ZOYA Museum, ELESKO Wine Park, Partizánska 2275, 900 01 Modra, od 3. apríla do 4. júna 2023 – od stredy do nedele v čase od 11:00 do 18:00 hod.

9