More than 30… v ZOYA Museum Modra

Výstava súčasných slovenských autorov v Zoya Museum

More than 30…

ALENA ADAMÍKOVÁ  JAKUB BÁCHORÍK ANDREA BARTOŠOVÁ  KRISTÍNA BUKOVČÁKOVÁ  MICHAL CZINEGE  MICHAL ČERNUŠÁK  EVA ČINČALOVÁ  MÁRIA ČOREJOVÁ  ANDREJ DÚBRAVSKÝ  MATEJ FABIAN  JANA FARMANOVÁ  MARTIN GERBOC  JÁN HRČKA  PATRÍCIA KOYŠOVÁ  MARIÁN KRÁLIK  MÁRIA MACHATOVÁ  PALO MACHO  MARCEL MALIŠ  KRISTÍNA MESÁROŠ  LUBO MIKLE  JAKUB MILČÁK  MIROIR NOIR (MILOŠ KOPTÁK & RAI ESCALÉ)  JULIANA MRVOVÁ  PETRA NOVÁKOVÁ – ONDREIČKOVÁ  MAREK ORMANDÍK  RENÁTA ORMANDÍKOVÁ  MIŠO ORMOŠ  OĽGA PAŠTÉKOVÁ  LÝDIA PATAFTA  RASTISLAV PODOBA  DOROTA SADOVSKÁ  VILIAM SLAMINKA  MICHAL ŠEBEŇA  JÁN VASILKO

Spoločná výstava 34 slovenských výtvarníkov je prezentáciou rozmanitej tvorby autorov z aktuálnej výtvarnej scény, čo je jednou z naplní Zoya Museum v Modre a čomu sa venuje už bezmála desiaty rok.

Cieľom výstavy je predstaviť práce maliarov, sochárov, grafikov tiež fotografov tvoriacich v súčasnosti na Slovensku, ktorých autorské výstavy môžu diváci vidieť v tých najlepších galériách u nás, ale aj v zahraničí. Vidieť ich diela vedľa seba ako spolu komunikujú a doplňujú sa v jednom priestore je jedným z hlavných cieľov výstavy. Návštevníci múzea majú možnosť porovnať rôznorodosť ich tvorby a pochopiť rozdielnosť výtvarného prejavu a autorských rukopisov.

Súčasné expresívne tendencie vo výtvarnom umení sú akýmsi zrkadlom dnešnej doby a života a naviac charakterizujú každodenný dialóg a umelcovo vnímanie prítomnosti. Každý obraz odzrkadľuje príbeh, ktorý sa za ním skrýva a témami sú bežne životné situácie či už radostné, slávnostné alebo aj smútočné. Samozrejmosťou života sú tiež témy konfliktné, traumatizujúce ba až brutálne, ktorými sa autor snaží vyjadriť svoj vlastný postoj k danej situácii či tematike. Divák má pochopiť, že v súčasnej tvorbe už nezáleží na vizuálnom zobrazení, ale podstatou je samotný prenos a interpretácia myšlienok autora a sveta, v ktorom sa nachádza a čím žije. Hlavnou podstatou diel je akýsi transport vlastných životných názorov do svojich prác a v nich zachytené pocity. Dôležité je vtiahnuť pozorného vnímateľa do sveta svojich vlastných predstáv a fantázií.

Koncepcia výstavy vznikala od prvej myšlienky zorganizovať jednu ucelenú výstavu viacerých autorov a hlavne rôznorodých technik a výtvarných počinov, samozrejme reálne sa vyjasnila až keď boli všetky diela v múzeu a začali sa triediť a inštalovať do celkov.

Vystavené diela autorov sú v expozícii rozdelené do štyroch celkov, Telá a tváre, Život je naozaj úžasný…, Priestory a miesta, Znaky a gestá a doplnená je o sochárske diela.

V prvej časti Telá a tváre / Bodies and faces  sú diela Doroty Sadovskej, Jany Farmanovej, Michala Czinegeho, Aleny Adamíkovej, Mareka Ormandíka, Lýdie Patafta, Miloša Koptáka, Márie Machatovej, Evy Činčalovej, Michala Šebeňu autori tu zobrazujú ľudské tváre, telá aby zaznamenali pocity, myšlienky a odkrývajú nám tak svoj vnútorný svet a za pomoci rôznych symbolov nám pomáhajú vypátrať zmysel skrytý v diele. Sú to akési magické zrkadlá autorov, ktoré nám umožňujú pochopiť ich výtvarné vnímanie sveta, ale sú tiež zrkadlom ich vnútra a maliarskej duše.

Life is pretty amazing… / Život je naozaj úžasný… v tejto časti výstavy sú zaradené diela zobrazujúce rozmanitosť života okolo nás, od abstraktného vnímania skutočnosti, spomienok či fantázii až po reálne výjavy z každodenného života. Život v meste, zvieratá, príroda či bytosti z fantazijnej ríše, je to čo zapĺňa obrazy v tejto časti výstavy. Diela autorov Marcela Mališa, Andrei Bartošovej, Patrície Koyšovej, Oľgy Paštékovej, Jakuba Milčáka, Juliany Mrvovej, Kristíny Bukovčákovej, Kristíny Mesároš, Evy Činčalovej či Andreja Dúbravkého sú svojimi námetmi pripomienkami neskutočne krásneho života okolo nás. Pocity zo všedného života a skúmanie vzťahov medzi človekom a prírodou sú akýmisi nevypovedanými príbehmi, ktoré niekedy vznikajú pri samotnom procese maľby aby boli neskôr dopovedané a pochopené divákmi.

Tretia časť výstavy –  Spaces and places / Priestory  a miesta  nás má preniesť do alegórie reálnych či pomyselných krajín a iných fantazijných svetov. Diela Rastislava Podobu, Michala Černušáka, Jána Hrčku, Michala Czinegeho, Mateja Fabiána, Martina Gerboca alebo tiež jemné, ale náročné koláže Petry Novákovej-Ondreičkovej, sú svetmi, ktoré nás majú vytiahnuť z bežného zacykleného života.

Signs and gestures / Znaky a gestá  je posledným celkom a diela autorov Jána Vasilka, Viliama Slaminku, Marcela Mališa, Michala Ormoša a Márie Čorejovej zapĺňajú komorný priestor svojimi veľkými námetmi. Návrhy architektúr, téma rozpadu ľadovcov či už predstava statočných svetov je tu zobrazená v znakoch alebo jedným krásnym gestom.

Celú výstavu dopĺňajú sochy, svetelné objekty a výtvarné inštalácie v priestore ZOYA Museum a v jeho okolí, diela Pala Macha, Luba Mikle, Jakuba Bachoríka, Mariana Králika, Renáty Ormandíkovej či Mareka Ormandíka sú osobitou výtvarnou činnosťou. Použité sú matérie sklo, bronz, oceľ, recyklovaný materiál, laminát a to aj pri veľkých a monumentálnych dielach, ktoré sú náročne na inštaláciu a výrobu. Nezvyčajnosť fotografie obrovských rozmerov vo foajé, je jedinečným projektom kedy sa fotka vyvolávala a prenášala priamo na stenu a je to vôbec po prvýkrát na Slovensku. Na rozdiel od náročných monumentálnych diel, nesmieme zabúdať na mravčiu prácu a neskutočnú trpezlivosť a majstrovstvo ženských rúk pri háčkovaní. Dajú sa nimi vytvoriť veľké objekty s rozprávkovými námetmi, ako je to na diele Muzikanti z Brém od Renáty Ormanbdíkovej.

Výstava More than 30… bude mať počas svojho trvania svoj program, raz v mesiaci budú organizované komentované prehliadky s autormi a v rámci týchto stretnutí bude ZOYA Museum organizovať krst katalógu k výstave no a samozrejmosťou na záver bude finisáž k ukončeniu výstavy.

Vernisáž:
18.2.2018 o 17:00 hod.

Trvanie výstavy:
19.2. 2018 – 31.8.2018

ZOYA Museum Modra otvorené :
STREDA-NEDEĽA : 11:30- 18:30

17