Igi Brezo – Magické rapsódie

Produkčná spoločnosť a umelecká agentúra LECA production v spolupráci so ZOYA gallery pripravila veľkolepú výstavu takmer stovky malieb pozoruhodného výtvarného umelca Igiho Brezu. Hlavný a kreatívny producent výstavy Roberto Leca s kurátorkou výstavy PhDr. Dagmar Srnenskou dali výstave, ktorá prezentuje tvorbu z rokov 2010 – 2020, názov Magické rapsódie. Výstava bola pre verejnosť sprístupnená 1.septembra a potrvá do 28.októbra.

Igi Brezo patrí k tomu typu umelca, ktorý rád prekvapuje svojou maliarskou spontánnosťou. Aj keď mu v začiatkoch bol dobrým umeleckým radcom akademický maliar Ignác Kolčák, jeho vplyv je sotva badateľný na Brezových dielach. Do výtvarnej akríbie mu však dal výraznú prácu s farebnou hmotou a svetlom. Jeho túžbu výtvarne sa vyjadriť, možno charakterizovať ako intelektuálny záujem, ktorý je príbuzný k takmer faustovskému smädu po poznaní teatra mundi – divadla sveta, symbolicky tiež po magickej prírode a tajomnom vesmíre. Láka ho atmosféra vyvolaná premenami povestných štyroch živlov alebo babylon času s jeho intenzívnym prežívaním citovosti a zmyslovosti. Jeho výtvarné práce sú plné snahy nadväzovať dialógy s kráľovskými záhradami, objavovať ukryté pamäti stromov, tráv a lúk. Preto si prirodzeným spôsobom prisvojuje výrazové prostriedky, ktoré zdôrazňujú explozívnu silu kontrastných a svietivých farieb. Vytvárajú taktiež napätie medzi jednotlivými vrstvami a štruktúrami, ktoré prenáša do obrazového priestoru svojich maliarskych kompozícií. Igi Brezo rád používa expresivitu línie a tvaru, ako aj monumentálnosť obrazového posolstva. V jeho maľbách sú plne vyjadrené pocity súčasného človeka pohybujúceho sa medzi romantizmom dávnych čias a realizmom dnešnej chaotickej doby. V umelcovej tvorbe hrá popri farbe dôležitú úlohu svetelný princíp, farebné plochy sa často prekrývajú, zdanlivo nám pomáhajú vstúpiť do neznámych diaľav, iné sa k nám zase tajomne približujú.  Symbolizujú Brezovu dialektiku spojenia umelcových zážitkov, predstáv a snov, ale aj intelektuálnej hry a duchovného uvedomenia si seba samého. Základné a komplementárne farby, teplé a studené, lomené a čisté tóny vrstvia príbehy, zážitky a predstavy v imaginárnom časopriestore prírody. Pomocou farebných škvŕn takmer impresionistického maliarskeho rukopisu skladá pred nami nový svet krajín, otvára pohľady na prírodné zákutia zložené z rozmanitých námetových okruhov. Brezove pohľady do inej galaxie, inferna či hviezdnej mapy sú dielami o špecifickom obrazovom videní, spojení reality a fantázie, ale aj maliarskej a ľudskej meditácie. Rozjímaním o našej planéte, nebeskej oblohe a nekonečnom vesmíre sa vedome snaží mobilizovať túžbu po súlade v chaotickom svete, výtvarným prejavom vniesť prvky spirituality a rovnováhy do vnútorného sveta súčasného človeka. Jednotlivé diela z obdobia posledných rokov nesú v sebe poslanie, v ktorom je obsiahnutá myšlienka neubližovať sebe, iným ľuďom ani svojmu okoliu. Umelecké práce svojim harmonizačným nábojom vytvárajú potrebnú symbiózu s  prírodnými zákutiami tak, aby vyjadrovali silu  výpovede a maliarskej energie Igiho Brezu.

Igi Brezo sa narodil 29. mája 1965 v obci Sihelné na Orave (horský región severozápadného Slovenska). Po maturite na gymnáziu v roku 1983 študoval na hotelovej akadémii a následne pracoval vo svojom odbore v rámci cestovného ruchu. V súčasnosti Brezo cestuje po mnohých štátoch Európy, ale aj Ázie, strednej, južnej a severnej Amerike. V roku 2013 vystavoval v Kalifornii, jeho diela mohli diváci tiež vidieť v Slovenskom inštitúte v Prahe a Londýne na výstave organizovanej Veľvyslanectvom Slovenskej republiky. Vystavoval v Bratislave v Pálffyho paláci, vo výstavných sieňach Slovenského rozhlasu a v Galérii Slovenského plynárenského priemyslu. V Prahe po dvakrát vystavoval v prestížnej výstavnej sieni Mánes v rámci medzinárodnej kolektívnej výstavy. Od roku 2019  má vlastnú bytovú galériu v Prahe. Od roku 2015 je zapísaný v zozname profesionálnych výtvarných umelcov.

KURÁTOR / CURATOR

PHDR. DAGMAR KUDOLÁNI SRNENSKÁ, PHD.

HLAVNÝ PRODUCENT VÝSTAVY / MAIN PRODUCER OF THE EXHIBITION

ROBERTO LECA

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE VÝSTAVY / EXHIBITION OPENING

2. 10. 2020 O 18.00 HOD.
ZOYA GALLERY -ERDÕDYHO PALÁC
VENTÚRSKA 1, BRATISLAVA

PROGRAM:

SPEV: SISA SKLOVSKÁ
RECITÁCIA: IVAN MATULÍK

Vzhľadom na obmedzené kapacity je nevyhnutné potvrdiť účasť.
Po potvrdení bude vaše meno uvedené na guest liste.
Pozvánka je neprenosná.
R.S.V.P do 30.9.2020
E-mail: info@lecaproduction.com

28