Bratislava Design Week 2020 / Pandemic edition

Najintenzívnejší festival súčasného dizajnu na Slovensku sa bude konať napriek všekým nepredvídaným prekážkam
aj v roku 2020

Hlavná téma: PREMENA / Transformácia

Meníme sa my, mení sa svet, menia sa pravidlá.

Premena je v dizajne permanentne prítomná. V roku 2020 je ale prítomná oveľa nástojčivejšie. Máme strach.
Všetko je neisté. Spoznali sme izoláciu. Technológie nahradzujú realitu. Svet sa ale hýbe ďalej a dizajnéri tvoria,
premýšľajú aj pomáhajú.

Tému reflektujeme v našich kurátorských výstavách, diskusiách aj vizuáli. Dotkla sa aj naších výstavných
priestorov.

VÝSTAVY BADW

BADW má 2 centrály, v dvoch mestských palácoch.

  1. APPONYIHO PALÁC – sídlo Múzea historických interiérov na Radničnej 1 / kurátorska výstava TRANS FORM
  2. ZOYA GALLERY , Erd ő dyho palác na Ventúrskej 1 /inštalácie OPEN CALL a kurátorské výstavy

Jednou z premien v organizovaní festivalu je nová centrála. Hlavná medzinárodna kurátorska výstava TRANS FORM
sa bude konať v nádhernom Apponyiho paláci, kde je na dvoch poschodiach inštalovaná expozícia Múzea
historických interiérov (MMB). Súčasné experimentálne dizajnérske práce akcentujúce “future thinking”
infiltrujeme a konfrontujeme s historickým mobiliárom a interiérmi. Kurátorkami výstavy sú Silvia Sukopová a
Ľubica Hustá v spolupráci s Gabrielou Smetanovou. Na výstave sa prezentujú diela dizajnérov zo 7 krajín a
výstava obsadí obidve výstavné poschodia paláca.

V Zoya Gallery sa predstavia dizajnéri, študenti dizajnu a dizajnérske štúdia z OPEN CALL, ale aj výstavy VIAC je
VIAC – ktorá predstaví výber najzaujímavejších ukážok súčasného úžitkového skla, porcelánových objektov a
keramiky slovenských dizajnérov. Kurátorom výstavy je Patrik Illo. Okrem toho výstava rakúskeho dizajnéra
Klemensa Schillingera tématizujúca závislosti na súčasných technológiách.

V edícii Majstri BADW v Zoya Gallery predstaví výtvarníka a majstra keramickej monumentálky Imricha Vaněka
(1931_2015) na výstave Zlatá horúčka v kurátorskej koncepcii Svätopluka Mikytu a Zuzany Bodnárovej.

Zároveň v premiére predstavíme formou video inštalácie autorské profily slovenských dizajnérov v réžii Štefánie
Lovasovej, ktoré vznikli pre BADW 2020.

Výstavy si budete môcť pozrieť aj online, formou video prehliadok.

V exteriéri Starom meste uvedieme v premiére experimentálnu digitálno typografickú interaktívnu inštaláciu SHOT
Juraja Sukopa vo výkladoch OD Dunaj (BOHÉMA), na rovnakom mieste aj inštaláciu SYSTÉM DYI dizajnérky Andrey
Ďurianovej.

ONLINE TALKS BADW

Živé stretnutia nahradí ONLINE PROGRAM – z improvizovaného BADW štúdia v Apponyiho paláci.
Medzi hosťami sú: James Shaw (GB), kurátorka Alice Stori Liechtenstain (IT- AT), Klemens Schillinger (AT),
PriestmanGood (GB), Crafting Plastic, kurátorka MAK Viedeň Marlis Wirth (AT), Tadeáš Podracký (CZ), kurátorka
Marta Janovíčková (MMB), Sylvia Jokelová a Patrik Illo (SK), Matej Gavula, Svatopluk Mikyta, Národná cena za
komunikačný dizajn a ďalší….

Program na:
http://www.bratislavadesignweek.sk/program-2020/

Hlavní partneri:
Fond na podporu umenia
/ Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Nadácia mesta Bratislavy
Bratislavský samosprávny kraj cez Nadáciu Tatra banky
Múzeum mesta Bratislavy
Zoya Gallery
České centrum
Talianský kultúrny inštitút Bratislava
Stanica Žilina Záriečie

Mediálni partneri:
INBA, Designum, SaB, RTVS Rádio FM, Staromestské noviny

Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Bratislava Matúša Valla a starostky mestskej časti Staré Mesto Zuzany Aufrichtovej.

29