Uncle Andy

ZOYA MUSEUM v priestoroch Elesko Wine Park v Modre, prinieslo jedinečnú výstavu dvoch Warholovcov na jednom mieste. Vystavené boli diela Andyho Warhola a jeho synovca Jamesa Warholu.

Výstavu otváral synovec Andyho, uznávaný James Warhola

Výstava začala vernisážou v septembri 2016 a otvoril ju osobne pán James Warhola. Prítomnosť tohto umelca s koreňmi na Slovensku pritiahla i pozornosť médií a široká verejnosť sa tak mohla dozvedieť z rozhovorov, ktoré poskytol pre printové médiá, rozhlasové i televízne stanice, veľa detailov z jeho života, ale i života strýka Andyho. Kurátorkou výstavy bola pani Iveta Ledecká.

Unikátne spojenie dvoch umelcov

warhol

Andy Warhol bol jedným z hlavných predstaviteľov Pop artu, vynikajúci maliar a grafik, filmový režisér a tiež fotograf. James Warhola, synovec spomínaného umelca je ilustrátorom a tiež autorom niekoľkých kníh ktoré sám napísal a doplnil svojimi kresbami. Jeho ilustrácie sú na viac ako 300 obaloch kníh a sú plné fantázie a humoru. / www.jameswarhola.com/

Zbierka, ktorá nemá konkurenciu
Vystavené diela Andyho Warhola sú zo zbierky ZOYA Museum, ktorá je jednou z najväčších v strednej Európe a jej diela boli niekoľkokrát zapožičané i do múzeí a galérií vo svete. Diela Jamesa Warholu
sú autorovým súkromným majetkom a kolekcia vystavená v ZOYA Museum je výberom ilustrácií, ktoré autor namaľoval pre detskú knihu, ktorú sám ilustroval a aj napísal.

Kniha „Na návšteve u slávneho strýka“ je Jamesovou spomienkou na nezvyčajné návštevy u Andyho a prezrádza tiež veselé príhody prežité v jeho dome v New Yorku.

ZOYA Museum v Elesko Wine Park je prvou galériou na Slovensku, ktorá vystavila diela oboch výtvarníkov súčasne v jednom priestore.

 

 

20160911_175759
0