The Chemistry Gallery v Zoya Museum

The Chemistry Gallery je mladá galéria založená v roku 2008 v Prahe a organizuje výstavy v Čechách a zahraničí. Prezentuje sa spoluprácou so súčasnými mladými umelcami a tiež absolventmi umeleckých a vysokých škôl.

Ich hlavnou náplňou je podpora, pomoc, ale, samozrejme, i prezentácia mladých autorov vo svete umenia. V portfóliu The Chemistry Gallery  sa nachádzajú diela umelcov, ako Pasta Oner, Tomáš Nemec, Michal Škapa, Tomáš Jetela, Aleš Brázdil, Samuel Paučo, ktorí budú galériu prezentovať aj na výstave v ZOYA Museum Modra od polovice septembra do konca decembra.

1