Palo Macho –Konjunkcia / Časová zhoda

Objekty v priestore

Palo Macho sa narodil v roku 1965 v Streženiciach.

V rokoch 1980 – 1983 študoval na SOU sklárskom, v rokoch 1983 – 1986 na SUPŠ sklárskej, v rokoch 1989 – 1995 na VŠVU v Bratislave, zároveň v roku 1993 v École des Beaux-Arts v Saint-Etienne vo Francúzsku a následne v roku 1997 v Cité International des Arts v Paríži.

V rokoch 1994 – 1998 pôsobil ako pedagóg na Strednej škole úžitkových umení v Lednických Rovniach.

Autor počas rokov svojej umeleckej tvorby vystavoval na samostatných a spoločných výstavách v približne dvadsiatich krajinách. Spomeňme okrem Slovenska a susedného Česka, Rakúska, Maďarska aj Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Holandsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, Turecko, ale aj Rusko, Japonsko či USA.

V roku 1998 bol o jeho tvorbe natočený film Sklené obrazy a v Bratislave boli vydané dve autorove básnické zbierky Strelné modlitby (1995) a Mesiac na červeno (2006).

Palo Macho sa popri svojej tvorbe už takmer 14 rokov venuje i spolupráci so slovenskými umelcami z odlišných disciplín výtvarného umenia, s ktorými vznikajú, na základe spoločnej idei dvoch autorov, pozoruhodné umelecké diela.

Výnimočnosť spolupráce Pala Macha s inými výtvarníkmi spočíva v tom, že sa vždy pokúša nájsť konjunkcie medzi vlastným výtvarným programom a autorským štýlom tých výtvarníkov, s ktorými spolupracuje.

Každé takéto „partnerstvo“ je založené na iných princípoch a pravidlách, pričom podstatným faktom je, že vytvorené diela sú zaujímavé svojou vnútornou koherenciou a významovou plnosťou. Vzniknuté diela nikdy nepôsobia nesúrodo, a to aj napriek tomu, že takto spolupracuje so sochárom či fotografom a prítomnosť oboch umelcov vo vytvorených dielach je jasne identifikovateľná.

Diela vystavené v ZOYA Museum sú výberom spoluprác Pala Macha so sochárom Jozefom Jankovičom, fotografkou Janou Hojstričovou, maliarmi Rudolfom Filom, Ivanom Csudaiom, Lacom Terénom, konceptuálnym výtvarníkom Svätoplukom Mikytom a, v neposlednej rade, s autorom výtvarnej moderny Slovenska Ľudovítom Fullom, kde sa inšpiroval motívmi a fragmentmi z jeho obrazov.

Výstava v priestoroch galérie ZOYA Museum potrvá do 18. 6. 2017. Verejnosti je prístupná od stredy do soboty v časoch od 11:30 do 22:00 hod. a v nedeľu do 18:30 hod. Ste srdečne vítaní!

Vernisáž
Vernisáž
Pavol Macho_vernisáž
Untitlet
1