Matej Fabian – Ceteris Paribus

MATEJ FABIAN sa narodil v roku 1979 v Banskej Bystrici.

VZDELANIE

2011 – 2014

Postgraduálne štúdiá – Academy of Fine and Applied Arts, Bratislava, Department of Drawing, Doc. Bubán

2005 – 2011

Academy of Fine and Applied Arts, Bratislava, Department of Painting, Studio IV., Prof. Ivan Csudai

1995 – 1996

Crested Butte Academy, Crested Butte,Colorado, USA

OCENENIA

2014 VÚB Prize for Painting – 2. miesto

2014 finalista, NOVUM Art Award

2013 finalista, VÚB Prize for Painting 2013

2012 finalista, VÚB Prize for Painting 2012

2011 finalista, VÚB Prize for Painting 2011

2010 HENKEL Art Award, nominácia za Slovenskú republiku

Ceteris paribus (z lat. pri rovnakom ostatnom alebo pričom ostatné je nezmenené) je latinský výraz, ktorý vyjadruje predpoklad, že všetky ostatné podmienky či okolnosti okrem tých, ktorými sa zaoberáme, ostávajú nezmenené.

Toto pravidlo môžeme úspešne aplikovať na tvorbu Mateja Fabiana (1979) – v jeho výtvarnom prejave zostáva totiž maľba nemennou konštantou. Jeho základné parametre – farby, štetce a plátno sú, vzhľadom na postmediálne východiská, nenahraditeľné, a to je skutočnosť, ktorú si autor veľmi dobre uvedomuje. Hľadanie rovnováhy medzi tradicionalitou média a nárokmi súčasnej doby je méta, ku ktorej v ostatných rokoch podvedome smeruje. Testovanie hraníc maľby prostredníctvom skúmania netradičných materiálov a podložiek ho napokon priviedlo k poznaniu, že to, čo napriek akejkoľvek možnej redukcii nevyhnutne ostáva maliarskou podstatou, je práca s farbou – jej hmotou, optickými vlastnosťami, jej kvalitou či nekvalitou…

Maľbu, ako klasické a zdanlivo prekonané médium, Fabian vníma ako možnú opozíciu voči fragmentácii nášho pohľadu na svet, ktorý trvalo rozostruje informačný cloud. Fyzická prítomnosť maľby a jej časté prepájanie s médiom objektu je jeho priamou odpoveďou na virtualitu dnešnej doby. Výsledkom je fluidné prelievanie z média do média, trvalá snaha o vykračovanie mimo tradičného rámca. Maľba sa pre autora stáva objektom a tiež trojrozmerný objekt je v prvom rade maľbou… Obraz nemá len visieť na stene, ale je telesom ukotveným v priestore, na ktorý konkrétne reaguje.

Úlohu významnej premennej v našom prípade zastupuje aj samotný autor, špeciálne, ak pracuje intuitívne a úmyselne sa snaží narušiť vlastné či všeobecné overené postupy. Fabian vníma svoju pozíciu ako predátorskú – je presvedčený, že je jeho povinnosťou napádať autorské stratégie, mechanizmy trhu, zaužívaný rukopis, mentálne nastavenie a prekračovať svoj vlastný maliarsky tieň. Výsledkom jeho snaženia je radikálny program, manifestovaný naprieč rôznymi médiami, ako koherentný network vypovedajúci skôr o celku či samotnom umelcovi, ako o jednotlivých artefaktoch…

Nina Gažovičová

1