Martin Machaj v ZOYA Gallery

Talentovaný dobrodruh zbieral podklady k projektu “Creative creatures” už od roku 2009 a teraz sa rozhodol svoje diela vystaviť v priestoroch Zoya Gallery v Bratislave. Zbierka fotografii je unikátnou výpoveďou autorových zážitkov z jeho ciest a poukazuje na kultúru rôznych, pre nás častokrát neznámych etník, na ich hodnoty a prístup k životu s cieľom tieto hodnoty zachovať, pokým ešte existujú v podobe, v akej ich poznáme dnes.

Výstava “Creative creatures” dokumentuje tie najzvláštnejšie osudy ľudí z Brazílie a jej Amazonského pralesa, Angoly, Kene, Namíbie, Tanzánie, Botswany, Južného Sudánu, Indie, Číny, Etiópie, Indonézie, Papuy Novej Guiney a z iných, exotických kútov sveta.

Výstava je mimoriadne atraktívna nie len kvôli Machajovmu majstrovstvu, ale i kvôli myšlienke, ktorú so sebou nesie. V dnešnej modernej a hektickej dobe sa nám iné etniká môžu zdať nevyspelé a jednoduché, avšak pri dôslednejšom skúmaní si možno uvedomíme, že práve na ďalekých a odľahlých miestach na zemi možno nájsť čistejšie a úprimnejšie radosti. Výstava má nielen umeleckú, ale i výpovednú hodnotu, keďže dáva do povedomia civilizácie, ktorým v dôsledku globalizačných vplyvov hrozí úplný zánik.

Súčasťou výstavy je plánovaná i ukážka tradičných tancov, ako aj kostýmov etník na pokraji zániku.
Výstava bude taktiež doplnená o prezentačný film, ktorý takisto približuje život etník a ich zvyky.

Vernisáž:
14.9.2017 19.00

Trvanie výstavy:
15.9 2017 – 30.10.2017

ZOYA Gallery, Ventúrska 1, 811 01, Bratislava

www.martinmachaj.com

25