Marek Ormandík: Stôl a plot

Utečencov, svätcov aj Madony vystavil maliar Marek Ormandík na profilovej výstave pod názvom Stôl a plot v  ZOYA Gallery v Bratislave

Matka Minotaura ako biblická Madona, vlk ako martýr pribitý na kríži, ľudsko-zvieracia spoločnosť ako Ježiš s apoštolmi pri poslednej večeri či uväznení prosiaci ako utečenci za plotom. Mnohé z obrazov, ktoré vytvoril za posledných päť rokov, predstavil maliar Marek Ormandík na veľkej profilovej výstave s názvom Stôl a Plot v bratislavskej ZOYA Gallery.

„Stoly preplnené jedlom a pitím, ale aj ploty, najmä tie hraničné, sú znamením doby, nášho času „hojnosti“. Sú to dva fenomény súčasnosti – doby sťahovania národov. A Marek Ormandík to štetcom a farbami komentuje, pridáva do témy niečo podstatné,“ vysvetľuje kurátor výstavy Jiří Olič. Práve Ormandíkove najčerstvejšie a dosiaľ nevystavené cykly veľkorozmerných obrazov z rokov 2015 a 2016 – Stôl a Plot  dominovali jeho aktuálnej samostatnej výstave.

orma.

Už v predošlých cykloch, ako Svätí za dedinouOčistec či Madony, z ktorých výber sa tiež ocitne na výstave, Marek Ormandík svojim nezameniteľným rukopisom skúmal, búral a premieňal klasické biblické a mytologické motívy. Inak tomu nie je ani pri nových dielach, ako napríklad Zrada či Dlhé čakanie. „Ježiš z týchto obrazov zmizol. Stále však do nich vkladám symbol obety v prospech blížnych. Hlavne však chcem, aby tieto maľby hovorili o čakaní. O spoločnom a spoločenskom očakávaní fatálnej zmeny – nevedno, či k lepšiemu,“ povedal maliar o cykle Stôl, inšpirovanom ikonickou Poslednou večerou. Návštevníci si mali možnosť prezrieť aj diela, na ktorých výtvarník expresívne polemizuje s utečeneckou témou. „Nie je mi jasné, kto je vlastne za plotom. My či oni?“ vysvetľuje Marek Ormandík svoj pohľad, ktorý vložil do najaktuálnejších obrazov.

V posledných rokoch ho upútala aj téma vlka ako lovca aj uloveného, a tak vznikol cyklus V.L.K., ktorý  tiež dominoval výstave. „Na niektorých obrazoch vidí Marek Ormandík tohto tvora takmer realisticky verne v jeho zvieracej podobe a správaní, na iných sa vlk vtiera do ľudskej spoločnosti a nadobúda nielen ľudské črty a móresy, ale aj priamo ľudské telo a vstupuje do ľudských príbehov. Nebol by to, pravdaže, Ormandík, keby sa prostredníctvom vlkov rúhavo nevysmial našim zakoreneným vieram a poverám, nášmu pohľadu na seba samých,“ okomentoval sériu spisovateľ Pavel Vilikovský. Ako je už v tvorbe jedného z najvýraznejších maliarov súčasnej slovenskej scény Mareka Ormandíka známe, jeho diela sú provokujúce. Vyvrcholením cyklu je tak séria portrétov, na ktorých vlci pózujú ako členovia zámožných meštiackych rodín, ktorí sa dávajú maľovať na objednávku. Plátna na výstave dopĺňali aj ukážky jeho kresliarskej a sochárskej tvorby.

SACH_z-cyklu-PLOT
foto

K výstave Stôl a Plot vychádza aj rovnomenná publikácia s reprodukciami malieb, okrem hlavného, kurátorského zamyslenia českého básnika, esejistu a výtvarného teoretika Jiřího Oliča, budú v knihe aj úryvky z textov ďalších autorov, komentujúce tvorbu Mareka Ormandíka.

Marek Ormandík (1968) absolvoval v rokoch 1987 – 1993 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave – odbor voľná grafika a knižná tvorba. Jeho tvorba siaha od veľkorozmerných a komorných malieb, cez ilustráciu, kresbu až po sochárske diela. Na konte má viaceré významné ocenenia, jeho diela sa za dve desaťročia aktívnej umeleckej práce dostali na desiatky samostatných výstav. Okrem susedných krajín už vystavoval aj v Nórsku, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Rusku či Slovinsku a Srbsku.

Vernisáž: 26. 10. 2016 o 18.00 hod.
Trvanie výstavy: do 24. 2. 2017

0